Rapporterna: Valutadopade bolag bäddar för positiva överraskningar Foto: istockphoto

Rapporterna: Valutadopade bolag bäddar för positiva överraskningar

Publicerad 2018-04-16 13:12:00

Kommentar Med en tvåsiffrig vinstökning väntas börsbolagen generellt leverera vad marknaden kräver under årets första kvartalsrapportering. Kronans svaghet kan dock ge exportbolagen ytterligare luft under vingarna – och det kan ge upphov till än bättre siffror.

Stora Enso var först ut bland de större svenska exportbolagen i fredags – och tog marknaden på sängen med ett markant bättre resultat än väntat genom en omvänd vinstvarning. Aktien steg med över 4 procent och det kan vara en föraning av vad som komma skall under den närmaste månaden när i princip alla börsens större bolag kommer släppa sina siffror för det första kvartalet.

För med en krona som allt eftersom tappat mer och mer jämfört med euron är det upplagt för feta vinster som följd. Det var en märkeshändelse när euron gick över 10 kr i mitten på februari och därefter har försvagningen av den svenska valutan bara fortsatt.

Historiskt har svenska kronans förhållande till dollarn varit i fokus för börsens aktörer – och givetvis betyder även den amerikanska valutan en hel del för många bolag. Men totalt sett säljer vi mer till euroländerna och den nya situationen med en rekordsvag krona i förhållande till euron kommer att ge avtryck i bolagens resultaträkningar.

Sektorsvis har redan Stora Ensos omvända vinstvarning visat att skogsbolagen kommer med fina siffror som till exempel SCA och Holmen, även verkstadsbolagen med Volvo i spetsen kommer dra nytta av den svaga kronan.

Den stora frågan är dock om detta räcker för att lyftas börsen ur det minusträsk som den trampat i under större delen av perioden sedan årsskiftet. Volatiliteten har varit större, men sentimentet övervägande negativt och det skulle behövas en rejäl positiv injektion för att marknaden återigen skulle kunna lyfta med den optimism som fanns under årets första veckor.

Under 2017 blev andra halvan av april och en bit in i maj en riktigt fin period med en indexuppgång med över 5 procent när rapporterna visade bättre siffror än väntat. Att vänta sig något liknande den här gången är sannolikt på att hoppas för mycket. Då var det bättre efterfrågan som slog igenom i vinsterna – valutaeffekter får sällan samma positiva genomslag.

Men en rapportperiod som ändå generellt kommer visa på mer än marginellt bättre siffror än konsensus bör ha möjligheter att vända tillbaka börsen mot plussiffror igen jämfört med årsskiftet. Att kronans försvagning har fortsatt in i det andra kvartalet talar också för en utveckling i den riktningen.

Dessutom har vi också de miljarder i lämnade utdelningar som nu ligger i kassan hos investerare – och som bara väntar på att få en anledning att återigen sätta likviderna i rullning på aktiemarknaden.

Magnus Alfredsson