Rapporten något svagare än väntat

Datum: 2010-07-15 17:52

Köp

ÅF B

ÅF:s

ÅF:s rapport för andra kvartalet var något sämre än väntat. Rörelseresultatet på 80 MSEK var 10 % lägre än Handelsbanken Capital Markets prognos. Bolaget upprepade utsikterna om en förbättrad marknad under 2010. Den förbättrade lönsamheten och goda marknadsförutsättningar för Infrastrukturdivisionen är positivt, även om detta var relativt väntat. Handelsbankens prognos för rörelsemarginalprognosen för helåret låg på 8,1 % för Energidivisionen. Under det första halvåret uppgick marginalen till 7,1 % och därför räknar Handelsbanken med att sänka helårsprognosen till 7,5 %. Även om andra kvartalet var svagare än väntat, tror banken ändå på scenariot om återhämtning. Under de senaste fem åren har ÅF mer än dubblat vinsten per aktie medan omsättningen ökat mer än 50 %. Bolaget har en stark balansräkning med en nettokassa om 283 MSEK och banken räknar med att ÅF kommer att öka omsättningen både organiskt och genom förvärv. Vidare menar banken på att värderingen inte reflekterar den höga vinsttillväxten varför rekommendationen Köp upprepas.
Kurs då rekommendationen gavs:
108,5 kr

Rekommendation från: Handelsbanken

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser