Kronan stärks efter inflationssiffror Foto: Fredrik Sandberg /TT

Kronan stärks efter inflationssiffror

Publicerad 2017-09-12 10:50:00

Inflation Den svenska kronan vände upp efter att SCB:s inflationsdata för augusti återigen visat att Riksbankens prognoser hade varit för försiktiga. Svenska statspappersräntor stiger samtidigt något mer än räntorna i övriga Europa.

Osäkerheten var relativt hög inför KPIF-data för augusti, framför allt om priserna på paketresor och utrikes flygresor, och måndagens augusti-data från Norge och Danmark gav väl inga tydliga ledtrådar.

Utfallet visade i alla fall att KPIF-inflationen sjönk till 2,3 procent i augusti, från 2,4 procent i juli. Det var över de 2,2 procent som väntade enligt SME Direkts prognosenkät och ännu mer över de 2,1 procent som Riksbankens prognosbana från förra veckan pekade mot. Priserna på paketresor sjönk 20,7 procent jämfört med i juli medan priserna på utrikes flygresor sjönk 25,3 procent.

Utfallsraden för KPIF-inflationen sedan i april är nu 2,0, 1,9, 1,9, 2,4 respektive 2,3 procent, och det kanske talar för att det börjar bli dags för vice riksbankschefen Per Jansson att fundera på om inte åtminstone ett, det viktigaste, av de villkor han listade i juli för att "på ett allvarligt sätt börja avveckla den mycket expansiva penningpolitiken" har uppnåtts, det vill säga att den underliggande inflationstakten under ett flertal ligger nära två procent.

Andreas Wallström, chefsanalytiker på Nordea, noterar i en snabbkommentar att utfallen på komponentnivå överlag verkar höga i augusti-KPI, men KPIF-inflationen exklusive energi kom ändå in i linje med Riksbankens prognos (2,0 procent), och Nordea håller fast vid att vi snart kommer att få se betydligt lägre inflationstakt.

"Inflationen har toppat ur och kommer att sjunka gradvis de kommande månaderna innan den stabiliseras runt 1,5 procent i mitten av 2018", skriver han.

Den senaste tidens oväntat höga inflationsutfall ökar ändå intresset inför onsdagens onsdagens stora Prosperarapport om inflationsförväntningarna. I föregående undersökning, i juni, hade förväntningarna på fem års sikt för hela intervjugruppen stigit till 2,1 procent, från 2,0 procent i mars.

Direkt