Räkna med mindre utdelningar

Datum: 2010-12-08 11:13

Undervikt

Telia Company

STOCKHOLM

STOCKHOLM (Direkt) Morgan Stanley sänker rekommendationen för Teliasonera till undervikt från tidigare jämvikt. Riktkursen om 58 kronor upprepas.

Det framgår av en analys daterad den 8 december.

Orsakerna till nedgraderingen är att Teliasonera har ett begränsat utrymme att höja sina utdelningar framöver, och att bolagets aktie därmed ser ut att fortsatt ge en direktavkastning under sektorns genomsnitt.

Dessutom anser Morgan Stanley att Teliasoneras exponering mot tillväxtmarknader är för liten, och att en investerare kan få bättre och billigare exponering mot tillväxtmarknader på andra vägar.

Morgan Stanley har höjt sitt estimat för Teliasoneras utdelning till aktieägarna för 2010 till 2:70 kronor från tidigare 2:50 kronor efter att bolaget indikerat en ambition att ha en direktavkastning närmare sektorgenomsnittet, justerat för Megafon som inte lämnar utdelning.

Med bankens beräknade värde på Teliasoneras ägarandel i Megafon, 60 miljarder kronor, exkluderat återstår ett värde per aktie på 41 kronor. Med det värdet ger det nya utdelningsestimatet en direktavkastning på 6,6 procent 2010 enligt Morgan Stanley, alltså i nivå med sektorn i genomsnitt.

Teliasoneras faktiska direktavkastning, det vill säga räknat på bolagets nuvarande aktiekurs, för 2010 blir emellertid 5,0 procent med det höjda estimatet för utdelningen, fortsatt lägre än sektorgenomsnittet på 6,8 procent.

En utdelning på 2:70 kronor per aktie för 2010 skulle sluka 92 procent av Teliasoneras fria kassaflöde enligt Morgan Stanley, något som indikerar att potentialen för ytterligare höjningar av utdelningen framöver är begränsad resonerar banken.

Morgan Stanley konstaterar att Teliasonera har 55 procent av sitt aktievärde i Europa, och att exponeringen mot tillväxtmarknaderna domineras av intressebolagen Turkcell och Megafon. Banken rekommenderar investerare som attraheras av tillväxtmarknader att i stället sätta sina pengar i Telenor eller att köpa aktier direkt i teleoperatörer i tillväxtmarknader, som generellt värderas lägre och ger en högre direktavkastning.

Teliasoneras aktie handlades till kursen 53:55 kronor strax före klockan 10 på torsdagen, ned 1,7 procent.
Kurs då rekommendationen gavs:
54,5 kr
Riktkurs:
58 kr

Rekommendation från: Morgan Stanley

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser