Räkna med 11 procents värdeökning

Datum: 2011-01-17 12:17

STOCKHOLM

STOCKHOLM (Direkt) Handelsbanken Capital Markets har höjt riktkursen på Investor till 163 kronor, från 156 kronor, med anledning av estimatjusteringar inför rapportperioden.

Det framgår av en analys daterad 17 januari.

Handelsbanken räknar med en värdeökning om 11 procent för Investors kärninnehav under fjärde kvartalet 2010, med Atlas Copco som det mest positiva bidraget. Handelsbanken har en positiv syn på omkring 80 procent av kärninvesteringarna och ser en 6-procentig uppsidepotential i de noterade innehaven inför rapportperioden.

Fokus i samband med rapporten är att få reda på hur de operativa investeringarna och investeringen i Nasdaq OMX går. När det gäller private equity-investeringarna har Handelsbanken en neutral syn på Investor och noterar att valutaeffekterna bör bli negativa.

Efter att ha justerat riktkurserna för bolagen som utgör Investors noterade innehav samt ny värdering av Lindorff, når Handelsbanken en målnivå för substansvärdet om 230 kronor per aktie.

"I vårt huvudscenario tror vi att en ökad utdelning om 5 kronor per aktie är möjlig, vilket indikerar en avkastning om 3,3 procent. Vår ökade riktkurs 163 kronor indikerar 9 procents uppsidepotential och vi upprepar vår rekommendation öka", heter det i analysen.
Kurs då rekommendationen gavs:
150 kr
Riktkurs:
163 kr

Rekommendation från: SEB

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser