Rabatt som lockar

Datum: 2008-11-07 11:14

Lundbergs är enligt tidningen Aktiespararen ett bra komplement i en långsiktig aktieportfölj.

Förvaltningskostnaderna beskrivs som små, och substansrabatten spås sjunka framöver. Risken anses vara låg.
Kurs då rekommendationen gavs:
240,5 kr

Rekommendation från: Aktiespararen

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser