Rabatt i Nordea

Datum: 2001-04-17 00:54

Merrill Lynch menar nu att utsikterna för banksektorn ser sämre ut.

En avmattning inom banksektorn är att vänta, menar banken. Merrill Lynch pekar på en svagare konjunkturutveckling, fallande börser, minskade intäkter från aktiemäkleri och corporate finance, samt ökade kreditförluster. Banken menar att Nordea handlas med en rabatt på närmare 15 procent jämfört med Handelsbanken och Den Danske Bank. Riskerna medför lägre vinstprognoser de kommande åren. Riktkursen sätts till 76 kronor och rekommendationen köp återupprepas.
Kurs då rekommendationen gavs:
59 kr
Riktkurs:
76 kr

Rekommendation från: Merrill Lynch

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser