Projekt väntas inbringa milstolpsbetalningar

Datum: 2010-02-24 17:24

Bättre än index

BioInvent International

Öhman

Öhman inleder bevakning av Bioinvent, rekommendationen är Outperform och riktkursen är satt till 46 kronor. Öhman tror att bolaget inte behöver göra någon ytterligare nyemission inom en överskådlig framtid, då det är troligt att projekten BI-204 och TB-403 kommer att gå vidare till nästa fas (fas II) och därmed ge milstolpsbetalningar om 15 respektive 28 MUSD. Chanserna ser också bra ut för att TB-402 kommer att avge positiva resultat från fas II-studier, vilket kan leda till en affär som värderas upp till 700 MUSD. Öhman ser en omvärdering av bolaget som baseras på intäktsbringande händelser, vilka väntas överstiga 300 MSEK 2010.
Kurs då rekommendationen gavs:
28,1 kr
Riktkurs:
46 kr

Rekommendation från: Öhman

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser