Proacts värdering motiverad

Datum: 2004-01-12 09:48

Dagens Industri anser att Proacts aktiekurs är mer än väl motiverad.

Datalagring och IT-säkerhet hör till de snabbast växande områdena inom IT just nu. Trots en till stora delar avskräckande historik har den nya konstellationen av Proact och Dimension goda möjligheter att bli en lönsam och medelstor konsult. Det skriver DI, som menar att under förutsättning att fusionsarbetet resulterar i ett bra bolag bör den nya koncernen klara en rörelsemarginal i åtminstone i lägre delen av målsättningen på 5-7 procent. DI menar att det räcker för att motivera ett köp av aktien.
Kurs då rekommendationen gavs:
25,45 kr

Rekommendation från: Dagens Industri

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser