Proact mot 36 kr

Datum: 2003-11-10 12:20

Börsinsikt höjer prognoserna för Proact efter en bra rapport.

Human Securities skriver i sin tidning Börsinsikt att man inte utesluter att bolaget redovisar en vinst för helåret, men räknar med ett resultat före skatt på -2,2 miljoner kr. 2004 och 2005 spås ge vinster före skatt på 10 miljoner respektive 28 miljoner kr. Det ger P/E-tal på 20 och 7. Baserat på antaganden om rörelsemarginal på ca 6 procent och en årlig tillväxt de närmaste åren på 5 procent beräknas det motiverade värdet till 36 kr per aktie. Det anses finnas goda förutsättningar för en angenäm långsiktig kursutveckling i Proact.
Kurs då rekommendationen gavs:
23,15 kr
Riktkurs:
36 kr

Rekommendation från: Börsinsikt

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser