Prispress för H&M

Datum: 2004-09-28 09:45

Neutral

H&M B

Hagströmer & Qviberg behåller sin rekommendation "NoCase" (neutral) på H&M.

Mäklarfirman Hagströmer & Qviberg varnar för att priserna på Hennes & Mauritz större marknader fortfarande faller. Detta sätter enligt H&Q ett tak för bolagets tillväxttakt. H&Q tror på ett något lägre bruttoresultat, men också något högre övriga kostnader än resten av marknaden, för bolagets tredje kvartal. Vidare menar mäklarfirman att spanska Inditex har en högre tillväxt jämfört med H&M, samtidigt som värderingen är lägre. Vinsten per aktie spås till 8,40 kronor under 2004.
Kurs då rekommendationen gavs:
202,75 kr

Rekommendation från: Hagströmer & Qviberg

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser