Priserna rör sig i rätt riktning

Datum: 2010-10-06 11:18

Swedbank

Swedbank upprepar rekommendationen Köp för Boliden med en höjd riktkurs till 120 kronor från tidigare 105 kronor. Banken förväntar sig att bolagets vinst före skatt kommer att uppgå till 1200 MSEK, inklusive lagervinster om 40 MSEK, underhållskostnader till 100 MSEK och i princip inga MAMAs. Detta innebär en underliggande vinst före skatt om 1260 MSEK exkluderat lagervinster/förluster och underhållskostnader. Bolagets fokus ligger på utvecklingen av Aitikexpansionen och ökad produktion vid Bolidenområdet såväl som vid kopparsmältning. Under det senaste kvartalet har två nya produktionslinjer startat vid Aitik men Swedbank väntar sig uppstartsbekymmer med de nya stenkrossarna. Detta anser dock Swedbank inte vara något problem och bör lösas under det fjärde kvartalet. Under det tredje kvartalet har metallmarknaden visat styrka, drivet av den ekonomiska utvecklingen på de tillväxtmarknaderna, speciellt Kina, och en svagare US-dollar. Vidare tror banken på en fortsatt stark metallmarknad med en snäv efterfråga/utbudssituation och en hälsosam tillväxt i Asien för att stötta priserna. Swedbanks kopparprisantaganden höjs med 6-10 % för 2010-12 men kommer i sin helhet att mildras av den svagare US-dollarn. EPS-estimaten höjs med 6 % för 2010, men lämnas oförändrade för 2011-12. Boliden står nu på en bra grund för framtida tillväxt och givet bankens positiva syn på metallmarknaden är värderingen om P/E 6-7 för 2011-12 attraktiv.
Kurs då rekommendationen gavs:
105,1 kr
Riktkurs:
120 kr

Rekommendation från: Swedbank

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser