Prevas mot fortsatt uppgång

Datum: 2007-08-29 13:31

Prevas-aktien har fallit tillbaka, vilket bäddar för fortsatt uppgång, enligt Affärsvärlden.

Det som anses göra Prevas så aptitligt ur ett ägarperspektiv är inte bara den snabba tillväxttakten utan också det faktum att bolaget säljer riktigt tråkig IT, som kunderna beredda att betala för. Bolaget värderas till ungefär det dubbla egna kapitalet, i linje med branschen som helhet, och med en moderat försäljningsökning för nästa år på 10 procent är p/e-talet för i år och nästa år 12 respektive 11. Detta enligt Affärsvärlden, som skriver att värderingen är lägre än snittet för branschen. Än är det för tidigt att sälja, menar tidningen som råder sina läsare att utnyttja nedgången till att köpa mer Prevas-aktier. Affärsvärlden spår en kursuppgång till årsskiftet på ca 10-15 procent till 36-37 kr.
Kurs då rekommendationen gavs:
30,9 kr
Riktkurs:
37 kr

Rekommendation från: Affärsvärlden

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser