Potential på över 30 procent

Datum: 2007-09-13 10:01

Nibe-aktien har en potential på minst 30 procent, enligt Veckans Affärer.

Tidningen menar att sommarens kursras är ett bra köptillfälle för den långsiktige som tror på fortsatt fokus på nya energilösningar och besparingar. I klimatkrisens spår ökar fokus på såväl alternativa energikällor som energibesparing, vilket bedöms gynna Nibe. Europamarknaden för värmepumpar beräknas växa med minst 30 procent de närmaste åren. Med P/E-talen 18 i år och 15 på nästa års förväntade vinst framstår aktien enligt VA som klart undervärderad.
Kurs då rekommendationen gavs:
94,5 kr

Rekommendation från: Veckans Affärer

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser