Potential kvar i Diamyd

Datum: 2006-08-17 21:53

Stockpicker ser fortsatt stor potential i Diamyd om studieresultaten fortsätter att vara i forskningsbolagets favör.

Köprekommendationen kvarstår därför. Risken bedöms dock vara mycket hög, speciellt efter kursuppgångarna. Om Diamyds studieresultat av diabetes typ1 blir klart negativt kan aktien mer än halveras, enligt Stockpicker.
Kurs då rekommendationen gavs:
70,25 kr

Rekommendation från: Stockpicker

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser