Potential kommande år

Datum: 2010-02-08 17:17

Skanskas

Skanskas orderingång kom in 1 % under Handelsbanken Capital Markets estimat men 3 % över konsensus. Under 2009 har orderingången ökat med 24 %. SHB gör bara små justeringar för sina estimat. Constructions EBIT-marginal ökade under Q4 09 till 4,1 %. Den osäkra starten 2010 gör att banken sänker sin Q1 10 prognos men att EBIT-marginalen återigen kommer att öka med Q2-Q410E. Kassaflödet översteg bankens förväntningar med 3 MDRSEK och nettokassaflödet ökade till 12,5 MDRSEK. Det starka kassaflödet gör att risken minskar för att utdelningen ska bli lägre än planerat. Dessutom skulle en avyttring av Autopista kunna leda till en extra utdelning under 2010. Eftersom SHB ser få kortsiktiga kursdrivare väljer dem att upprepa rekommendationen Öka och riktkursen 140 kronor.
Kurs då rekommendationen gavs:
114,5 kr
Riktkurs:
140 kr

Rekommendation från: Handelsbanken

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser