Potential i Telia

Datum: 2004-03-21 00:32

Avanza menar att TeliaSonera tycks sakteliga vara på väg tillbaka.

Nätmäklaren anser att bolaget har förutsättningar att upprätthålla den höga avkastningen och att de helägda verksamheterna sannolikt kommer att ge höga utdelningar och andra överföringar till aktieägarna. Avanzas prognos för 2004 års vinst exklusive avskrivning på goodwill är 3,10 kr per aktie. P/E-talet är ca 11 och riktkursen för aktien sätts till 40 kr. Potentialen blir därmed ca 20 procent och på 3-6 månaders sikt rekommenderas köp.
Kurs då rekommendationen gavs:
33,15 kr
Riktkurs:
40 kr

Rekommendation från: Avanza

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser