Potential i H&M

Datum: 2007-09-30 22:58

Köp

H&M B

Med ett motiverat värde på 450 kr per aktie ser Börsinsikt en god uppsida i H&M.

I förhållande till den förväntat starka vinsttillväxten anses P/E-talet på 19 inte vara farligt högt. Den svaga dollarn talar enligt tidningen för att H&M kan fortsätta att prestera starka marginaler den närmaste tiden.
Kurs då rekommendationen gavs:
407,5 kr
Riktkurs:
450 kr

Rekommendation från: Börsinsikt

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser