Potential i Bure

Datum: 2002-11-25 17:29

Stockpicker menar att Bure-aktien kan lyfta och rekommenderar köp.

Bures skattetvist är undanröjd, men Carl Bros spruckna fusion skapar viss ny osäkerhet. Risken kan därför komma att tillfälligt tryckas ned något. Stockpicker bedömer att chansen till successivt minskad substansrabatt och en fortsatt stark börs som ger möjligheter till exits innebär att det finns en stor långsiktig potential i Bure-aktien. Högst preliminärt är 25 kr möjligt inom ett år, men riktkursen blir 17,50 kr.
Kurs då rekommendationen gavs:
13,6 kr
Riktkurs:
17,5 kr

Rekommendation från: Stockpicker

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser