Potential för återhämtning - öka i Industrivärden

Datum: 2007-11-06 11:53

Handelsbanken rekommenderar öka för Industrivärden

Handelsbanken upprepar rekommendationen öka för Industrivärden samtidigt som riktkursen höjs till 175 kronor från 166 kronor efter kvartalsrapporten. Potentialen för återhämtningar efter svaga resultat för Industrivärdens större innehav, som SSAB, Sandvik och SCA, är stark, enligt Handelsbanken. Förväntningarna ligger på fortsatt aktivt fokus på de befintliga innehaven, vilket baseras på den senaste tidens aktiviteter inom SSAB, SCA och Handelsbanken, snarare än betydande nyinvesteringar på kort sikt menar Handelsbanken.

Industrivärdens substansrabatt förväntas vara relativt låg, och det finns ingen orsak till att rabatten skulle öka jämfört med det historiska genomsnittet på 16 procent, enligt Handelsbanken.

Riktkurs: 175 kronor
Kurs då rekommendationen gavs:
120,875 kr
Riktkurs:
175 kr

Rekommendation från: Handelsbanken

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser