Positivt EBIT väntas

Datum: 2010-01-26 13:37

Handelsbanken

Handelsbanken Capital Markets förväntar sig att Volvo kommer att rapportera Q4 09 försäljningen om 62 153 MSEK, vilket är en minskning under helåret med 19 %. Trucksförsäljningen väntas minska med 23 % på grund av att antalet order minskat med 33 %. För 2010, tror banken att bolaget kommer att flagga för en tillväxt om 10 % i Nordamerika och en tillväxt om 5-10 % i Europa. EBIT för fjärde kvartalet väntas bli positivt för första gången sedan Q3 08 eftersom kostnadsbesparingsprogrammet och högre kapacitetsutnyttjande bör vända förlust till vinst. EBIT väntas bli 376 MSEK och det operationella kassaflödet från Volvos industriella operationer att bli 4 MDRSEK på grund av ett positivt EBIT och lägre kapitalkostnader. Handelsbanken upprepar Öka och en riktkurs på 80 kronor.
Kurs då rekommendationen gavs:
62,65 kr
Riktkurs:
80 kr

Rekommendation från: Handelsbanken

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser