Positiva utsikter för Lindab

Datum: 2007-09-24 11:09

Mycket talar enligt DI för att Lindabaktien även framöver kommer att ha en positiv utveckling.

För 2008 är marknadens prognoser med nuvarande struktur att Lindabs omsättning ökar med en miljard till 10,3 miljarder kr. Vinsten efter skatt väntas för första gången passera miljardstrecket och hamnar på 1,04 miljarder kr. Det ger ett P/E-tal på 13. För 2009 räknat på nuvarande struktur väntas en omsättningsökning på ca 7 procent och en resultatförbättring efter skatt på drygt 10 procent till ca 1,15 miljarder kr. Ett eller ett par betydande förvärv bedöms vara sannolikt inom det närmaste året.
Kurs då rekommendationen gavs:
171,5 kr

Rekommendation från: Dagens Industri

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser