Positiva synergier från förvärv av RSS

Datum: 2010-10-01 14:29

Securitas

Securitas meddelade igår att man förvärvar det engelska säkerhetsföretaget Reliance Security Services (RSS) för 464 MSEK, givet att de europeiska konkurrensmyndigheterna godkänner affären. Konsolideringen väntas i så fall vara genomförd i december. Detta skulle innebära att Securitas blir det näst största bolaget på den brittiska säkerhetstjänstsmarknaden efter G4S. Handelsbanken Capital Markets bedömer förvärvet som positivt för Securitas då icke-organisk tillväxt är en viktig vinstdrivare. Bolaget har starka finanser och Handelsbanken ser utrymme för ytterligare förvärv, utan risk att missa de finansiella målen. Det kommer att ske en viss utspädning av Securitas marginaler efter förvärvet, men Handelsbanken menar på att detta komma att kompenserar delvis genom den attraktiva köpeskillingen. Affären bör leda till goda synergieffekter och möjligheter till omstruktureringar. Securitas är, enligt banken, ett defensivt bolag med en stabil verksamhet, goda kassaflöden och med en attraktiv värdering. Rekommendationen Köp upprepas.
Kurs då rekommendationen gavs:
72,6 kr

Rekommendation från: Handelsbanken

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser