Positiva signaler men för tidigt att skruva upp förväntningarna

Datum: 2010-10-06 14:12

Ledningen

Ledningen kommer inte att gå ut med nya finansiella mål, även om kommentarer till nyhetsbyråer antytt tvåsiffriga tillväxttal och en avkastning mot 5-10 % operativ marginal under 2011. Den nya affärsstrukturen som separerar och kampanjverksamheten från sök- och teknologiverksamheterna kommer att öka genomskinligheten inom bolaget och ledningen underströk att fokus ligger på kärnverksamheten, kostnadseffektivitetsmått och den förbättrade koordinationen av lokala filialer. Den verkställande direktören i Storbritannien gav ett gott intryck och indikerar insikt i de problemen som det innebär att gå från ohotad position till full konkurrens. Vidare erkände VD:n att tankesättet då man i stort sett var ensam på marknaden, utan att behöva sälja aktivt utan snarare att acceptera inkommande order, var ett problem som har lösts. Historiskt sett har bolaget varit motvilligt att göra affärer med mediabyråer, vilket nu ska förändras. Carnegie kommer att sänka estimaten för 2010 något inför Q3-rapporten på grund av de negativa valutakurseffekterna från svagare euro och brittiskt pund jämfört med svenska kronan. Vidare ser Carnegie risk för engångskostnader som uppstår efter den strategiska förändringen. Investmentbanken kommer inte att göra några större förändringar i sina estimat för 2011-12. Även om det kommit positiva signaler så är Carnegie försiktiga angående att ha för hög förväntan i nuläget. Rekommendationen är Neutral.
Kurs då rekommendationen gavs:
35,5 kr

Rekommendation från: Carnegie

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser