Positiva resultatförbättringar väntas

Datum: 2010-01-26 13:49

Goldman

Goldman Sachs sänker riktkursen för Ericsson till 92 kronor från tidigare 95 kronor men upprepar rekommendationen Köp. Ericsson får fortsätta vara kvar på Goldman Sachs ”Conviction Buy”-lista. Trots svagare försäljning och marginaler än väntat under Q4 09 fortsätter inte Networks försäljning att försämras och Goldmans Sachs tror att operatörernas investeringar i infrastruktur har bottnat. Med ett EV/Sales om 0,8 för 2009 ser investmentbanken att de långsiktiga strukturella riskerna från den kinesiska konkurrenten Huawei är fullt inprisade, medan potentialen för resultatåterhämtning på kort sikt inte är inprisat. Goldman Sachs anser att de främsta kursdrivarna troligtvis är resultatöverraskningar drivet av en makroekonomisk återhämtning samt en förbättrad trend i operatörens intäkter och en kraftig datatrafiksökning. Detta borde ge en positiv effekt på operatörernas kapitalkostnader. Resultatförbättringen väntas ske under andra halvåret 2010, men det är svårt att förutspå. De risker som finns är en svagare försäljningsutveckling är förväntat, prispress på 4G och på längre sikt konkurrens från Huawei.
Kurs då rekommendationen gavs:
71,1 kr
Riktkurs:
92 kr

Rekommendation från: Goldman Sachs

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser