Positiva nyheter bör driva aktien uppåt

Datum: 2010-01-28 12:49

Societe

Societe General förväntar sig att försäljningen kommer att uppgå till 61,5 MDRSEK – ett fall med 18 % jämfört med Q4 08. Lastbilsförsäljning väntas generera 43,7 MDRSEK, vilket är 19 % lägre än Q4 09. Stigande produktion och ökad effekt av kostnadsbesparingsprogrammet bör rendera ett resultat nära breakeven. Investmentbanken förutspår en förlust om 247 MSEK jämfört med förlusten under det tredje kvartalet som uppgick till 3 284 MSEK. Kassaflödet bör fortsätta stå i fokus och banken förväntar inflöde på 3,5 MDRSEK från rörelsekapitalet. Vidare tror banken att efter aktien fallit i glömska efter den starka reaktionen under tredje kvartalet, är det troligt att kursen stiger på positiva nyheter. Societe General rekommenderar Köp och en 12 månaders riktkurs på 79 kronor.
Kurs då rekommendationen gavs:
63,15 kr
Riktkurs:
79 kr

Rekommendation från: Société Générale

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser