Positiv utveckling i SAS

Datum: 2001-01-22 11:31

Köp

SAS

Börsinsikt anser att SAS har en del positiva förändringar på gång.

SAS har haft en positiv utveckling det senaste året. Bolaget befinner sig dock mitt i en tung investeringsfas, fram till år 2003 ska tre miljarder amerikanska dollar investeras i nya flygplan. Dessa investeringar ska hjälpa bolaget att nå målet om att öka passagerartrafiken med 50 procent inom fem år. SAS jobbar även med att sänka kostnaderna. Detta tillsammans med bildandet av ett enda aktieslag kommer enligt Börsinsikt att gynna kursutvecklingen. Börsinsikt rekommenderar köp med en riktkurs på 120 kr.
Kurs då rekommendationen gavs:
94,5 kr
Riktkurs:
120 kr

Rekommendation från: Börsinsikt

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser