Poolia bättre än index

Datum: 2006-10-26 14:14

Bättre än index

Poolia B

Carnegie rekommenderar bättre än index för Poolia.

Carnegie rekommenderar bättre än index för Poolia efter kvartalsrapporten. Både försäljning och rörelseresultat överträffade förväntningarna, enligt Carnegie. Fortsatt solid tillväxt, tillsammans med en växande andel intäkter från anställningsverksamheten, som har höga marginaler, samt förbättrade marginaler i Storbritannien, gör banken mer säker på fortsatt marginalexpansion, enligt Carnegie. Poolia värderas till EV/EBITA(07e) på 9,3 gånger, vilket är attraktivt både relativt och absolut sett, enligt Carnegie. Vinst per aktie förväntas bli 2,87 kronor för 2006 och 3,70 kronor för 2007, enligt Carnegie.
Kurs då rekommendationen gavs:
54,5 kr

Rekommendation från: Carnegie

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser