Peab sämre än sektorn

Datum: 2005-12-15 14:31

Sämre än index

Peab B

Carnegie rekommenderar sämre än sektorn för Peab.

Carnegie rekommenderar sämre än sektorn för Peab. Peab har förvärvat Midroc Construction AB som är ett byggbolag verksamt i södra Sverige, vilket stärker Peabs verksamhet i södra Sverige enligt Carnegie. Förvärvet är positivt och bekräftar att Peab är positiva till byggmarknaden framöver anser Carnegie. Peab värderas dock till EV/EBIT(06e) på 10 gånger justerat för fastighetsportföljen, vilket är mycket högre än konkurrenterna, så relativt sett finns mer attraktiva investeringar i sektorn anser Carnegie.
Kurs då rekommendationen gavs:
97,5 kr

Rekommendation från: Carnegie

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser