Tungt för Peab

Tungt för Peab

Publicerad 2016-02-16 08:14:00

Rapport Byggbolaget Peabs rörelseresultat blev -217 miljoner kr i det fjärde kvartalet. Väntat var ett rörelseresultat på -215 miljoner, enligt SME Direkt.

En tidigare aviserad nedskrivning om 800 miljoner kr till följd av Mall of Scandinavia-bygget tyngde i kvartalet.

Nettoomsättningen blev 12 224 miljoner, mot väntade 12 426 miljoner.

Orderingången uppgick till 9 704 miljoner kr under kvartalet, mot väntade 8 165 miljoner.

Siffrorna avser Peabs legala redovisning, enligt Ifric.

Peab har goda förutsättningar för de närmaste åren i och med en ökad orderingång, en väldimensionerad byggrättsportfölj och positiva marknadsutsikter samt en stärkt finansiell ställning.

Det skriver byggbolagets vd Jesper Göransson i bokslutet.

"Samtidigt finns ett antal utmaningar att hantera i ett starkt konjunkturläge. Resursbrist framförallt i storstadsregionerna, kostnadsökningar på till exempel underentreprenader samt ökade markpriser påverkar vår lönsamhet", skriver han vidare.

Han konstaterar att Sverige, Norge och Finland alla visade på en ökad byggaktivitet under 2015. För Sverige bedöms möjligheterna vara goda för fortsatt uppgång av husbyggnadsinvesteringarna. Med en ökad andel offentliga investeringar förväntas husbyggnadsinvesteringarna i Norge 2016 ligga på motsvarande nivåer som 2015.

Det totala husbyggandet i Finland väntas öka svagt 2016 jämfört med 2015, där en påbörjad återhämtning märks inom bostäder och offentliga lokaler.

Prognosen för 2016 för anläggningsbyggandet pekar uppåt i Sverige och Norge, drivet av väg, järnväg och energiinvesteringar, framhåller vd:n.

Peabs soliditet ökade under 2015 till 28,8 från 28,2 procent. Exkluderat projektnedskrivningen avseende Mall of Scandinavia var soliditeten 30,2 procent vid årsskiftet.

"Nedskrivningen som görs är utifrån redovisningsregler och har inget med våra pågående diskussioner med beställaren att göra", skriver Jesper Göransson även.

Direkt