Peab mot kurslyft

Datum: 2003-09-18 00:22

Peabs möjligheter till en kursuppgång ser hyggliga ut, enligt Stockpicker.

Byggbolagets orderstock är betryggande och andra halvåret är normalt klart bättre än det första. Inklusive Brinova bedöms det finnas potential upp mot aktiekursen 55 kr. Stockpickers råd blir därför köp.
Kurs då rekommendationen gavs:
43,6 kr
Riktkurs:
55 kr

Rekommendation från: Stockpicker

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser