Rapportrusning i Peab Foto: Peab

Rapportrusning i Peab

Publicerad 2018-02-13 09:15:00

Rapporter (uppdaterad) Peabs aktie stiger kraftigt efter att byggbolaget släppt en rapport som var klart över förväntan.

Rörelseresultatet blev 742 miljoner kronor i det fjärde kvartalet. Väntat var ett rörelseresultat på 702 miljoner, enligt SME Direkt.

Nettoomsättningen blev 14.556 miljoner, mot väntade 14.162 miljoner.

Siffrorna avser Peabs legala redovisning, enligt Ifric.

Orderingången uppgick till 12.060 miljoner kronor under kvartalet, mot väntade 10.432 miljoner.

Utdelningen föreslås bli 4:00 kronor per aktie, SME-snittförväntan var 3:74 kronor.

Låg aktivitiet i Stockholm - högre på andra orter

Peab hade inom sin bostadsutvecklingsenhet en låg aktivitet i Stockholm under det fjärde kvartalet. Däremot var aktiviteten hög på många andra svenska orter samt i Finland.

Det framgår i bokslutet för 2017.

"Den höga aktiviteten på bostadsmarknaden har haft en positiv påverkan på både nettoomsättning och rörelseresultat under fjärde kvartalet", heter det vidare.

Bolagets projektutvecklingsdel hade ett rörelseresultat om 267 miljoner kronor i det gångna kvartalet (257), mot SME-förväntan om 235 miljoner kronor. Av detta härstammade 261 miljoner kronor från bostadsutveckling (237).

Bolaget sålde 937 enheter under det gångna kvartalet (575) och startade produktion av 1.068 bostäder (1.003). Av de 6.333 bostäderna i pågående produktion var 72 procent sålt, att jämföra med 5.327 respektive 71 procent i slutet av september.

"I högre prislägen på bostäder har ett överutbud uppstått på vissa delmarknader vilket tillsammans med höjda krav för finansiering av bostäder medför längre försäljningsprocesser. Peab utvecklar och bygger bostäder i hela Sverige samt i stora delar av Norge och Finland. Våra bostäder ligger huvudsakligen i mellanprissegmentet och här ser vi att det fortsatt finns ett stort behov av nyproducerade bostäder", skriver vd:n Jesper Göransson i rapporten.

Han påpekar även att det fjärde kvartalet säsongsmässigt brukar vara ett starkt kvartal inom bostadsutveckling.

Peabs aktie steg närmare 10 procent in den inledande handeln på börsen. Följ utvecklingen här.