Paynova fullvärderat

Datum: 2006-01-23 12:16

Neutral

Paid, Inc.

Börsinsikt anser att Paynova närmar sig fullvärdering.

Rekommendationen sänks därför till neutral. Nästa år spås ge lönsamhet, men risken bedöms som hög. Efter den senaste tidens kursuppgång ser Börsinsikt risk för rekyler.
Kurs då rekommendationen gavs:
0 kr

Rekommendation från: Börsinsikt

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser