Pareto slopar köprek

Datum: 2017-11-29 09:30

STOCKHOLM (Direkt) Pareto Securities sänker sin rekommendation för Tobin Properties till behåll från köp. Riktkursen sänks till 45 från 85 kronor. Det framgår av en analys.marknaden översvämmas av byggrätter befarar vi att både potentiella byggrättsköpare och potentiella samriskbolagspartners i stället inväntar bättre tillfällen. En affär som hade kunnat stängas i våras är troligen inte lika lätt att slutföra nu, även om bolaget verkar optimistiskt", skriver Pareto. Finanshuset konstaterar även att Tobins nettovinst på "endast" 2,2 miljoner kronor i det tredje kvartalet var påverkad av kostnadsöverdragningar om 10-15 miljoner kronor i ett enskilt, nu färdigställt, projekt. "Detta är oroväckande eftersom det antyder att Tobins vinstavräkningsmetod är aggressiv och att bolaget inte har någon 'vinstkudde' att använda för att mjuka upp sådan effekter i sena faser av projekt", skriver Tobin i analysen.

Tobin-aktien, som är listad på First North, backade med 7 procent på tisdagen till drygt 28 kronor efter bostadsutvecklarens kvartalsrapport. Kursen har fallit med 66 procent sedan årsskiftet.

Som argument för rekommendationssänkningen listar Pareto bland annat brist på information om de underliggande projektmarginalerna, oroväckande kostnadsökningar i vissa projekt samt osäkerheten kopplad till bolagets finansiella ställning. Även vad gäller den senare punkten efterlyser Pareto mer information.

"Vi får en känsla av att Tobin förlitar sig på att genomföra en strukturell transaktion för att stärka likviditeten och balansräkningen. Men med tanke på den senaste tidens svaga bostadsmarknad i Stockholm och anekdoter om att

Kurs då rekommendationen gavs:
28,1 kr
Riktkurs:
45 kr

Rekommendation från: Pareto Securities

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser