Pareto ser köpläge

Datum: 2018-02-12 09:30

STOCKHOLM (Direkt) Bostadsutvecklaren Oscar Properties är fortsatt köpvärd då läget på Stockholms bostadsmarknad kan tänkas stärkas under innevarande år.

Det skriver Pareto i en analys efter fredagens bokslut för 2018. Riktkursen 55 kronor per aktie anges (65), att jämföra med rådande kurs om 33 kronor aktien.

"Trots att vi sänker vinstestimaten för 2018 tror vi att bostadsmarknaden kommer att stärkas under året vilket i sin tur kan vända på sentimentet för utvecklare. Investerares riskaversion till inte minst Oscar Properties kommer att minska medan bolaget visar starka kassaflöden och lägre nettoskuld under året. Vi antar att det andra halvåret 2018 kommer att bli starkare än det första halvåret ur vinstperspektiv", skriver Pareto.

Att estimaten revideras ned har att göra med tre projektförseningar, mer avvaktande inställning till nya projektstarter.

"Byggnation av Norra Tornen Helix-projektet ser inte ut påbörjas förrän årets andra halvår, mot vårt estimat om det fjärde kvartalet 2017. Det påverkar vinstavräkningen under 2018 negativt. En del av vinstavräkningen trycks därmed från 2018 till 2019", skriver Pareto.

ABG Sundal Collier har sänkt Oscar Properties till behåll från köp med ny riktkurs om 40 kronor (60).

Vid 9.10-tiden noterades aktien drygt 4 procent upp.

Kurs då rekommendationen gavs:
31,85 kr
Riktkurs:
55 kr

Rekommendation från: Pareto Securities

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser