Pareto Securities rekommenderar behåll

Datum: 2015-01-08 11:30

Behåll

Sandvik

STOCKHOLM (Direkt) Pareto Securities tipsar om att under 2015 satsa på verkstadsbolag med hög organisk tillväxt i dagens miljö med generellt låg tillväxt och låga räntor.

Även Sandvik nämns som ett orosmoment: koncernen har 8 procents exponering mot olje- och gassektorn, med SMT-divisionens 20-procentiga exponering mot huvudsakligen utvinningsbolag. Varels exponering mot skiffergas, och att detta bolag står för 5 procent av Sandvikkoncernens omsättning, påpekas också.

Trots omdömena för Electrolux och Sandvik landar rekommendationen på behåll för båda bolagen. I en uppställning över Paretos verkstadssektorrekommendationer finns enbart köp- och behållrekommendationer; inga sälj.

Kurs då rekommendationen gavs:
73 kr

Rekommendation från: Pareto Securities

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser