Pareto Securities höjer rekommendation

Datum: 2014-04-02 10:00

STOCKHOLM (Direkt) Med sin höjda riktkurs för Assa Abloy till 400 kronor placerar sig Pareto Securities i topp bland låsbolagets bevakare där övriga analytikers riktkurser spänner mellan 235-388 kronor.

I en dagsfärsk analys, där rekommendationen dessutom justerats upp till köp (behåll), lyfter Pareto fram förbättrade tillväxtutsikter i Europa i kombination med den förvärvspotential Assa Abloy bedöms ha de kommande åren.

På förvärvsfronten riktas Paretos blickar inte minst mot division Entrance Systems och mer specifikt mot den amerikanska marknaden.

"Efter att ha stakat ut riktningen med förvärvet av amerikanska Amarr (november 2013) är vägen framåt tydlig - att bygga upp Entrance Systems verksamhet i USA på samma sätt som skett i Europa, vilket inkluderar produkter, distribution och service", skriver Pareto.

Med antagandet att Assa Abloy kan addera kring 5 procents förvärvad tillväxt per år under de kommande åren, för att sedan gradvis slå av på takten med en förbättrad ebit-marginal som följd, är den samlade tillväxteffekten substantiell, menar Pareto.

Kurs då rekommendationen gavs:
347,9 kr

Rekommendation från: Pareto Securities

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser