Pareto sänker riktkursen

Datum: 2017-09-04 09:30

Sälj

JM

STOCKHOLM (Direkt) Som ett led i att försäljningen av nyproducerade bostäder bromsar in kan antalet byggstarter för bostadsutvecklaren JM också komma att minska. Det skriver Pareto i en analys där rekommendationen sälj upprepas med ny riktkurs om 220 kronor (260).

"I det andra kvartalet såg vi en negativ trend i både byggstarter (906 mot konsensus på 1.016) och sålda enheter (871 mot konsensus på 1.001) - klart under förväntningarna trots att byggstart av 318 lägenheter (Kajplats 6/Kvarnholmen) skedde under kvartalets sista dag", skriver analyshuset.

I analysen förs det fram att risken är stor för att ledningen behöver minska antalet starter under det andra halvåret till följd av att sälj-takten bromsar in.

"Lika negativt vore en fortsatt hög nivå av starter i kombination med låg försäljning. Det scenariot skulle innebära en klart högre rörelserisk, det skulle inte vara positivt för aktien i detta läge", anser Pareto.

Antagandet om färre starter innebär i sin tur att analyshuset räknar med vinstnedgång under 2018 och 2019 med ett p/e på drygt 15 för den förväntade vinsten år 2019. Det anges vara en oattraktiv värdering för ett företag med fallande vinst och kan jämföras med p/e om drygt 10 för innevarande helårs förväntade nettovinst, skriver Pareto.

Kurs då rekommendationen gavs:
258,3 kr
Riktkurs:
220 kr

Rekommendation från: Pareto Securities

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser