Pareto Öhman inleder bevakning

Datum: 2012-03-30 14:00

STOCKHOLM (Direkt) Pareto Öhman inleder bevakning av Lucara Diamand med rekommendationen köp och riktkurs 1:60 kanadadollar (10:60 kronor).

Det framgår av en analys.

I Pareto Öhmans basscenario, baserat på bland annat framtida diamantpriser och bedömningen om 16 karat per ton vid diamantprojektet Karowe, ser värderingen mycket attraktiv ut.

En försiktig bedömning indikerar ett värde per aktie om 1:42 kanadadollar,
vilket innebär en uppsida om 32 procent sett till nuvarande kurs.

Om man antar 25 procent högre avkastning vid Karowe-projektet jämfört med basscenariot, det vill säga 20 karat per ton i stället för 16 karat, ges ett
värde per aktie om 1:85 kanadadollar, vilket innebär 70 procents uppsida.

Riskerna inkluderar förseningar som kan komma att kräva nytt kapital, noterar
Pareto Öhman.

Kurs då rekommendationen gavs:
7,1 kr
Riktkurs:
10,6 kr

Rekommendation från: Pareto Öhman

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser