Övervikta Volvo

Datum: 2005-01-20 14:38

Övervikt

Volvo B

Lehman Brothers råder sina kunder att vara överviktade i Volvo.

Investmentbanken Lehman Brothers höjer sin riktkurs på verkstadskoncernen Volvo till 345 kronor, från tidigare 325. Rekommendationen övervikt upprepas.Lehman räknar med ett fortsatt starkt vinstmomentum, drivet av en positiv slutmarknadstrend samt interna kostnadssynergier. Vinstestimatet för 2005 höjs med åtta procent till 29,03 kronor per aktie. 2006 spås en vinst per aktie på 31,45 kronor.
Kurs då rekommendationen gavs:
267,75 kr
Riktkurs:
345 kr

Rekommendation från: Lehman Brothers

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser