Övervikta H&M

Datum: 2004-08-30 09:26

Övervikt

H&M B

Morgan Stanley rekommenderar sina kunder att vara överviktade i H&M.

Den amerikanska investmentbanken Morgan Stanley rekommenderar sina kunder att vara överviktade i H&M. Banken höjer sina estimat på H&M på grund av att försäljningen under sommaren varit starkare än väntat. Vinsten per aktie spås för 2004 hamna på 8,59 kronor. 2005 spås vinsten bli 9,49 kronor per aktie. Riktkursen höjs till 245 kronor, från tidigare 238 kronor.
Kurs då rekommendationen gavs:
199,25 kr
Riktkurs:
245 kr

Rekommendation från: Morgan Stanley

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser