Övervikta Ericson

Datum: 2006-07-24 06:56

Övervikt

Ericsson B

Danska Sydbank råder sina kunder att övervikta Ericsson.

I Ericssons aktiekurs ligger försiktiga förväntningar på den framtida tillväxten och lönsamheten. Det bör investerare dra fördel av och öka exponeringen, anser Sydbank i en kommentar efter fredagens rapport. Banken menar att Ericssons starka lönsamhet är nyckeln till framtida framgång. Till det kommer att besparingarna från integrationen av Marconi påverkar Ericssons lönsamhet positivt de kommande kvartalen och 2007. Sydbank menar även att Ericsson kan komma att ta marknadsandelar framöver.
Kurs då rekommendationen gavs:
22,85 kr

Rekommendation från: Sydbank

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser