Övervikt i SKF

Datum: 2002-09-10 13:35

Övervikt

SKF B

Den stora amerikanska investmentbanken Lehman Brothers rekommenderar övervikt i SKF.

Lehman ser inte några större problem för SKF på kort sikt. Lehman ser vidare att det kan bli aktuellt med ytterligare förvärv framöver. Banken menar även att bolaget har en stark balansräkning, vilket gör den finansiella risken mycket liten. I år väntas en vinst på 21,4 kronor som ökar till 22,9- respektive 26,3 kronor nästkommande två år. Riktkursen 260 kronor upprepas.
Kurs då rekommendationen gavs:
208,5 kr
Riktkurs:
260 kr

Rekommendation från: Lehman Brothers

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser