Övervikt i SCA

Datum: 2009-01-27 12:15

Övervikt

SCA B

JP Morgan rekommenderar övervikt i SCA

JP Morgan rekommenderar övervikt i SCA och riktkursen sänks till 90 kronor från tidigare 110 kronor. Hygiensegmentet förväntas hålla emot nedgången i ekonomin och driva tillväxten baserat på lätta jämförelsetal och prissättningskapacitet inom Tissue, enligt JP Morgan. Marginalerna förväntas dock vara under fortsatt press trots Hygiene, enligt JP Morgan. Utsikterna för 2009 visar på fortsatt tuff motvind trots lägre råmaterialkostnader vilket ger en jämförbar försäljningsökning på 0,5 procent med en marginalpress på 50 punkter för helåret 2009, enligt JP Morgan. SCA är ett intressant omstruktureringscase, men den cykliska exponeringen väger på aktiekursen, enligt JP Morgan. Vinst per aktie förväntas bli 6,88 kronor för 2009, enligt JP Morgan.
Kurs då rekommendationen gavs:
67,25 kr
Riktkurs:
90 kr

Rekommendation från: JP Morgan

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser