Övervikt i Nokia

Datum: 2009-01-20 11:49

Morgan Stanley rekommenderar övervikt i Nokia

Morgan Stanley rekommenderar övervikt i Nokia med riktkurs 163 kronor. Värderingen i Nokia på 11 gånger P/E(09e) är mycket attraktivt och svårt att bortse ifrån längre, enligt Morgan Stanley. Marknaden har prisat in att marknaden inte kommer att återhämta sig och/eller att Nokia strukturellt kommer att tappa marknadsandel, vilket banken inte håller med om på någnon punkt. Den nuvarande svagheten i marknaden för mobiltelefoner är väl förstådd av finansmarknaden, så nyckelfrågan är hur långvarig och djup nedgången blir, enligt Morgan Stanley. Trenden förväntas dock förbättras under 2009, enligt Morgan Stanley.
Kurs då rekommendationen gavs:
115,2 kr
Riktkurs:
163 kr

Rekommendation från: Morgan Stanley

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser