Övervikt Föreningssparbanken

Datum: 2006-02-22 09:20

Övervikt

Swedbank A

Morgan Stanley rekommenderar övervikt i Föreningssparbanken.

Morgan Stanley upprepar rekommendationen övervikt i Föreningssparbanken men sänker riktkursen till 240 kronor från 250 kronor efter kvartalsrapporten. Morgan Stanley sänker även vinstestimaten med 4 procent för åren 2006 och 2007 med anledning av det svagare räntenettot än förväntat, enligt Morgan Stanley. Föreningssparbanken är fortfarande en god investering som erbjuder tillväxt med låg risk, anser Morgan Stanley.
Kurs då rekommendationen gavs:
211,5 kr
Riktkurs:
240 kr

Rekommendation från: Morgan Stanley

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser