Övervikt Atlas Copco

Datum: 2007-05-22 17:08

Övervikt

Atlas Copco A

JP Morgan rekommenderar övervikt för Atlas Copco.

JP Morgan upprepar rekommendationen övervikt för Atlas Copco med riktkurs 111 kronor, justerat för split och inlösen. Det finns en viss risk i Atlas Copcos stora exponering mot Kina, enligt JP Morgan. Exponeringen motsvarar åtta procent av försäljningen efter avyttringen av Rental och därför skulle en inbromsning i Kina kunna ha ett negativt genomslag på aktien, enligt JP Morgan. Vinst per aktie förväntas bli 6,41 kronor för 2007 och 7,56 kronor för 2008, enligt JP Morgan.
Kurs då rekommendationen gavs:
116,5 kr
Riktkurs:
111 kr

Rekommendation från: JP Morgan

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser