Överreaktion i IDL

Datum: 2000-12-04 10:58

IDL:s förvärv av CanAg sprack, men Stockpicker menar att marknaden nu straffat IDL för hårt.

IDL:s tidigare prognos var en omsättning på 100 miljoner år 2003. Eftersom det tilltänkta förvärvet uteblev är det enligt Stockpicker tveksamt om så blir fallet. IDL kan dock komma att omsätta 30 – 50 miljoner år 2003. Räknat på vinstprognosen för det året är IDL:s P/E-tal 14. Stockpicker menar att ett P/E-tal på 20 kan motiveras, vilket skulle innebära en aktiekurs på 6,50 kr. Rekommendationen blir därför köp.
Kurs då rekommendationen gavs:
5,25 kr

Rekommendation från: Stockpicker

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser