Överkapacitet tynger Tietoenator

Datum: 2002-10-16 08:51

equal-weight

Tieto

Morgan Stanely skruvar ner förväntningarna för Tietoenator.

Morgan Stanley betraktar branschen med stor försiktighet och anser att det finns en betydande överkapacitet som det kan komma att ta lång tid att komma till rätta med. Investmentbanken prognostiserar vidare att tillväxten av investeringar kommer att bli fortsatt svag. Vinsten per aktie sänks med sex cent till 1.13 euro för 2003 och riktkursen sänks med 20 cent till 15.60. Detta samtidigt som rekommendationen för aktien upprepas.
Kurs då rekommendationen gavs:
107 kr
Riktkurs:
141,5 kr

Rekommendation från: Morgan Stanley

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser