Överdrivet kursfall i Enea

Datum: 2001-01-18 16:23

Köp

Enea

Trends anser att Enea är attraktivt prissatt på nuvarande kursnivåer och rekommenderar köp.

När Enea vinstvarnade rasade aktien eftersom förtroendet för ledningen fick sig en törn samtidigt som vinstgenereringsförmågan hos dotterbolaget OSE ifrågasattes. Trends anser att osäkerheten har ökat, men att OSE:s potential kvarstår. Trends bedömer att nedgången för Enea-aktien är överdriven. Rekommendationen är köp på både kort och lång sikt.
Kurs då rekommendationen gavs:
21,6 kr

Rekommendation från: Trends

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser